ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

SPOLEČNOSTI J&K Vítovi s.r.o - Tuzex Barber Shop


1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 Společnost J&K Vítovi s.r.o, se sídlem Nerudova 1004, Neratovice 27711, IČO 1444234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl: C, vložka: 365689/MSPH („Společnost“)vydává tyto zásady ochrany soukromí („Zásady“), které popisují zásady ochrany osobních údajů zákazníků Společnosti. Správcem osobních údajů zákazníků je Společnost („Správce“). Kontaktní údaje Správce jsou následující: Adresa: Pecháčkova 8, Praha 5 E-mail: barber@barbertuzex.cz

 2 ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
 Správce zpracovává osobní údaje zákazníků Společnosti z následujících důvodů:
2.1.1 pro účely poskytování služeb (plnění smlouvy);
2.1.2 pro účely registrace v našem věrnostním programu;
a 2.1.3 na základě oprávněného zájmu správce.

Pro účely poskytování služeb zpracováváme následující osobní údaje:
2.2.1 identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození);
a 2.2.2 komunikační údaje (e-mail, telefon)

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu tří (3) let od Vaší poslední návštěvy naší Společnosti. Takto poskytované osobní údaje nebudeme využívat k žádnému jinému účelu, než je poskytování služeb.

Pro účely registrace v našem věrnostním programu zpracováváme následující osobní údaje:
2.3.1 identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození);
a 2.3.2 komunikační údaje (e-mail, telefon) Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu tří (3) let od Vaší poslední návštěvy naší Společnosti. V případě že nebudete nadále chtít být účastníky našeho věrnostního programu, máte možnost se z něj kdykoliv odhlásit a my tyto osobní údaje odstraníme z našeho systému, který využíváme pro účely vedení evidence účastníků věrnostního programu. Na základě oprávněného zájmu zpracováváme následující osobní údaje:
2.4.1 identifikační údaje (jméno, příjmení);
a 2.4.2 komunikační údaje (e-mail, telefon) Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu tří (3) let od Vaší poslední návštěvy naší Společnosti a užíváme je především pro účely nabízení služeb, které u naší Společnosti 2 využíváte nebo jste v minulosti využil. V případě že nebudete chtít dostávat jakékoliv další obchodní sdělení, máte možnost se z jejich odběru kdykoliv odhlásit a my tyto osobní údaje odstraníme z našeho systému, který využíváme pro účely vedení evidence osob, kterým zasíláme obchodní sdělení.

3 ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracováváme Vaše osobní údaj automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Společnosti, osobám spolupracujícím se Společností či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme uchováváme v zabezpečeném systému, ke kterému mají přístup pouze zaměstnanci a osoby spolupracující se Společností. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se konkrétních zpracovatelů Vašich osobních údajů, obraťte se na naší e-mailovou adresu.

4 INFORMACE O UŽÍVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU MONITORUJÍCÍHO PROSTORY
V prostorách naší Společnosti je instalován kamerový systém, jehož provoz je neustálý a dochází k nahrávání záznamu, který se uchovává po dobu čtrnácti (14) dnů. Účelem monitorování je ochrana majetku Společnosti a zdraví osob nacházejících se v monitorovaných prostorách. K záznamu se nepřistupuje, pokud neexistuje vážný důvod pro jeho přehrání a uchování kopie.

5 COOKIES
Na webových stránkách Společnosti využíváme cookies. Cookies jsou soubory, které internetové stránky ukládají ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si díky tomu pamatují Vaše preference a umožňují personalizovat webové stránkách pro Vaše pohodlí. Pokud nebudete mít zájem o personalizaci našich webových stránek, můžete zakázat ukládání cookies do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Zákaz ukládání cookies můžete provést ve Vašem internetovém prohlížeči.

6 VAŠE PRÁVA
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva, která můžete kdykoliv využít:
6.1.1 právo na přístup k osobním údajům;
6.1.2 právo na opravu, resp. doplnění;
6.1.3 právo na výmaz;
6.1.4 právo na omezení zpracování;
6.1.5 právo na přenositelnost údajů;
6.1.6 právo vznést námitku;
6.1.7 právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování;
a 6.1.8 právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Zásady byly vydané Společností dne 1.5.2020 V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mailovou adresu uvedenou v Úvodních ustanoveních těchto Zásad.


Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 6. 2022