OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI J&K Vítovi s.r.o - Tuzex Barber Shop


 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Společnost J&K Vítovi s.r.o, se sídlem Nerudova 1004, Neratovice 27711, IČO 1444234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl: C, vložka: 365689/MSPH („Společnost“), vydává tyto obchodní podmínky („Podmínky“), které upravují podmínky poskytování Služeb Společnosti. Kontaktní údaje Společnosti jsou následující: Adresa Pecháčkova 8, Praha 5 150 00 barber@barbershop.cz Společnost poskytuje Služby ve své provozovně na následující adrese („Provozovna“): AdresaTuzex Barber Shop, Opletalova 15, Praha 1 110 00, 723123415 Práva a povinnosti Společnosti, které nejsou výslovně upraveny těmito Podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

 2 NABÍDKA PRODUKTŮ A SLUŽEB
Společnost poskytuje ve své Provozovně kadeřnické, kosmetické a další související služby („Služby“), o jejichž dostupnosti, cenových a platebních podmínkách se můžete informovat v Provozovně nebo na webových stránkách Společnosti. Společnost ve své Provozovně prodává doplňkové produkty, o jejichž dostupnosti, cenových a platebních podmínkách se můžete informovat v Provozovně. Společnost rovněž prodává ve své Provozovně poukazy, které opravňují jejich držitele k využití Služeb odpovídajících popisu na takovémto poukazu („Voucher“). Platnost Voucherů je 6 měsíců od jejich zakoupení. Platností Voucheru se rozumí možnost provedení Služeb. Pokud se zákazník neobjedná k provedení příslušné Služby na termín do 6 měsíců od pořízení Voucheru, stává se Voucher neuplatnitelným a zákazník nemá nárok na jeho vrácení, prodloužení platnosti nebo jinou formu uplatnění vůči Společnosti či na jakékoliv náhradní plnění od Společnost. 

3 OBJEDNÁVKA SLUŽEB
Objednání lze provést následujícími způsoby: 3.1.1 telefonicky na telefonním čísle uvedeném v Úvodních ustanoveních Podmínek nebo jiném telefonním čísle uvedeném na stránkách Společnosti nebo v provozovně Společnosti; a 3.1.2 prostřednictvím on-line rezervačního formuláře na webových stránkách Společnosti. Objednání Služeb je závazné a je možné ho zrušit nejpozději do 24 hodin před objednaným časem poskytování Služeb. 

 4 REKLAMACE
Reklamace Služeb se řídí reklamačním řadem Společnosti, který je dostupný na webových stránkách Společnosti a v Provozovně. 

5 CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Aktuální ceník Služeb je k dispozici na webových stránkách Společnosti a v Provozovně. K úhradě za Služby lze využít hotovost nebo platební kartu. 

6 ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto Podmínky, jakož i vztah mezi zákazníky a Společností se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto Podmínek anebo vztahu mezi zákazníkem a Společností budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Společnost je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv změnit. V takovém případě Společnost vždy nahraje aktuální znění Podmínek na své webové stránky. Tyto Podmínky byly vydané Společností dne 1.6.2022 V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se těchto Podmínek, prosím kontaktujte nás na emailovou adresu uvedenou v Úvodních ustanoveních těchto Podmínek.


Obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2022